shop icon
کد تخفیف ۱۵ درصدی ویژه مشتریان جدید
کد تخفیف 15 درصدی

فروشگاه لیمو استور در نظر دارد برای مشتریانی که برای اولین بار سفارش خود را ثبت و محصول خود را دریافت میکنند بعنوان هدیه یک کد تخفیف ۱۵ درصدی برای خرید های بعدی همین فروشگاه تقدیم کند. بنابراین از این به بعد کنار اولین سفارشی که مشتریان جدید ثبت میکنند این کارت تخفیف ارائه می شود.


بازگشت به صفحه اصلی
0